Triể lãm thương hiệu 2016

6/21/2017 10:48:37 AM
Ban Tổ chức Trân trọng kính mời Quý vị đến dự lễ khai mạc và tham quan Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Công nghiệp Hoá chất lần thứ 11 tại Việt Nam – VINACHEM EXPO 2016, diễn ra từ ngày 07 - 10/12/2016 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

 

TRIỂN LÃM THƯƠNG HIỆU 2016

 

                    

 

                              

 

                              

 

                              

 

                             

 

                              

 

                             

 

                               

 

                              

 

                              

 

                              

 

                               

 

                              

 

                             

 

                             

 

                             

 

                              

 

                              

 

                             

Hiện BTC đang cập nhật

Quý doanh nghiệp cần chỉnh sửa xin mời liên hệ với BTC để được điều chỉnh

Các tin khác

VIDEO CLIPS